Make your own free website on Tripod.com

INDUSTRIAL MEXICANA S.A.

 

 

Formato de pólizas

 

 

TIPO DE  PÓLIZA: D diario, E egresos

I  ingresos 

FECHA: xx  /xx  /xx     ( DÌA – MES – AÑO )

NÚMERO DE PÓLIZA: D  consecutivo

                            E

                            I

 

 

No.

de

a.

    

CUENTA

 

     Debe

 

     Haber

 

Ref.

 

CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMAS IGUALES 

   

 

                                                                         

 

 

ELABORO:

 

 

REVISO: